Статті Коментарі

Білозерська INFO » Статті » Олена Білозерська. Виступ у штаб-квартирі НАТО

Олена Білозерська. Виступ у штаб-квартирі НАТОМій вчорашній виступ у Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (+субтитри англійською і українською). Перепрошую за погану англійську, за 5 років війни я добряче її підзабула, плюс хвилювалася сильно і не стежила за вимовою.
Прохання поширювати, я і всі інші дівчата з нашої ветеранської дипмісії дуже старалися

***********
We Ukrainians are fighting not for “peace at any costs”, not for “cessation of fire”, but for the liberation and return of our land.

In 2016 I took part in a reconnaissance mission near Mariupol, where we captured the military map made by a Russian officer, and on this map the positions, forces and facilities of our enemy were designated, including those officially belonging to the Armed Forces of the Russian Federation.

It was written there clearly: Russian Armed Forces.

May I ask you what it looks like in the light of the unabated Russian assertions that their military do not participate in the combat in Donbass region?

I want to tell you: Dear, dear foreign friends! Please do not help us to seek agreement with Russia. Any agreement with that country is hopelessly futile and counterproductive.
Only the tough line of the whole free world towards Russia, a wide complex of military, economic and diplomatic measures is capable to stop it.

Europe has to understand that every barrel of oil, every cubic meter of gas purchased from Russia turns into new missiles, shells and bullets which kill my countrymen today, and might quite possibly kill your countrymen tomorrow.

And, as a matter of fact, not only tomorrow. We all remember 300 innocent people of the flight which were killed by the Russian missile, the attempt of coup d’etat in Montenegro [organized by Russia] to prevent that country from joining NATO,the actions of Russian assassins in the Great Britain, and so on and so forth.

As anybody can see it’s not just a Ukrainian problem. It’s a problem of the whole free world.

We do not urge you to fight for us. In fact, we are fighting for you. We Ukrainians defend the whole free world from Russia.

But we need your support in forms of weapons, ammunition and anti-Russian sanctions.

Do it now, and future generations of Europeans will be forever thankful to you!

********************
Ми, українці, воюємо не за “мир за будь-яку ціну”, не за “припинення вогню”, а за звільнення і повернення нашої землі.

У 2016 році я брала участь у розвідвиході поблизу Маріуполя, де ми захопили військову карту, зроблену російським офіцером,

і на цій карті були позначені позиції, сили і засоби нашого ворога, в тому числі ті, що офіційно належали Збройним Силам Російської Федерації.

Там було написано чітко: “Збройні сили Росії”.

Чи можу я запитати вас, як це виглядає у світлі безперервних російських тверджень про те, що їхні військові не беруть участі у боях на Донбасі?

Я хочу вам сказати: дорогі, шановні закордонні друзі! Будь ласка, не допомагайте нам домовлятися з Росією. Всі угоди з цією країною безнадійно марні і контрпродуктивні.

Тільки жорстка лінія всього вільного світу по відношенню до Росії,
широкий комплекс з військових, економічних і дипломатичних заходів
здатний її зупинити.

Європа повинна зрозуміти, що кожен барель нафти, кожен кубометр газу, придбані у Росії, перетворюються на нові ракети, снаряди і кулі, які сьогодні вбивають моїх співвітчизників, і, цілком можливо, вбиватимуть ваших співвітчизників завтра.

І, власне кажучи, не тільки завтра. Ми всі пам’ятаємо 300 невинних людей з повітряного рейсу, які були вбиті російською ракетою, спробу перевороту в Чорногорії [організовану Росією], щоб перешкодити цій країні вступити до НАТО, дії російських вбивць у Великій Британії тощо.

Як кожен може побачити, це не лише українська проблема. Це проблема всього вільного світу.

Ми не закликаємо вас воювати за нас. Насправді це ми воюємо за вас.
Ми, українці, захищаємо весь вільний світ від Росії.

Але нам потрібна ваша підтримка у вигляді зброї, боєприпасів і антиросійських санкцій.

Зробіть це зараз, і майбутні покоління європейців будуть вічно вдячні вам!

Filed under: СтаттіЗалишити відповідь

*

Статті